POLÍTICA DE PRIVACITAT

ALUSPORT BOTTLES, S.L. com a titular del lloc web que Vostè visita, exposa en aquest apartat la Política de Privadesa
en l'ús, i sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de
la nostra titularitat.
En el tractament de dades de caràcter personal, ALUSPORT BOTTLES, S.L.garanteix el compliment de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament,
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l'11
de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que informa a tots els usuaris, que les dades
remeses o subministrats seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades, en el qual el responsable d'aquest fitxer és: ALUSPORT BOTTLES, S.L. amb NIF. B65867962 i
domicili social en C/ALFONSO XII, 687-697. 08918-BADALONA (Barcelona).
ALUSPORT BOTTLES, S.L. es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades a qualsevol
moment, amb la finalitat d'adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a
cada moment es trobi publicada a la nostra web.


QUALITAT I FINALITAT
En fer “clic” en el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, l'usuari declara que la
informació i les dades que en ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre
actualitzada i no contingui errors, l'Usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions de les seves
dades de caràcter personal, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti alguna. L'Usuari
garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complertes i actualitzades, sent responsable de qualsevol
dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal
obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic al que accedeixi, o remeti, la informació que ens facilitis
s'utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació, per la qual cosa accepta expressament i de forma lliure i
inequívoca el seu tractament amb acord a les següents finalitats:
1. Les que particularment s'indiquin en cadascuna de les pàgines o seccions on aparegui el formulari de registre
electrònic.
2. Amb caràcter general, per atendre les seves sol·licituds, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada
per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a la disposició dels nostres clients i/o
usuaris.
3. Per informar-te sobre les seves consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via e-mail, fax,
“Whatsapp”, “Skipe”, telèfon proporcionat, Xarxes Socials, etc. i d'igual forma per enviar-li comunicacions
comercials o publicitàries a través de qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar aquestes
comunicacions comercials. Aquestes comunicacions, sempre seran relacionades amb els nostres productes, serveis,
novetats o promocions, així com aquells productes o serveis que puguem considerar del seu interès i que puguin
oferir col·laboradors, empreses amb les quals mantinguem acords de promoció o col·laboració comercial. En aquestcas, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot caso aquestes
comunicacions realitzades per part de ALUCAN ENTEC, S.A.U., i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el
nostre sector.
4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístics.


BAIXA EN SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS
En compliment de la LSSI-CE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li
informem que podrà a qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions
comercials, o per causar baixa en els nostres serveis de subscripció, tan sol enviant un correu electrònic indicant la
seva sol·licitud a: info@alucan.eu indicant: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.


DADES DE TERCERS
En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que es disposa en
l'article 5.4. LOPD, declara haver informat a aquestes persones amb caràcter previ, del contingut de les dades
facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels
destinataris d'aquesta informació, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició,
així com de les dades de ALUSPORT BOTTLES, S.L. En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de
tal circumstància als tercers les dades dels quals ens va a cedir, no assumint ALUSPORT BOTTLES, S.L. cap
responsabilitat per l'incompliment d'aquest precepte per part de l'usuari.


EXERCICI DE DRETS
El titular de les dades podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a ALUSPORT BOTTLES, S.L.: C/ALFONSO XII, 687-697-08918 BADALONA (Barcelona). Aquesta sol·licitud haurà de contenir les
següents dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.


MESURES DE SEGURETAT
ALUSPORT BOTTLES, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessària per garantir la seguretat i
integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part
de tercers no autoritzats. No obstant l'anterior, l'usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en
Internet no són inexpugnables.