Política de privacitat

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR
ALUSPORT BOTTLES, S.L., és el titular del lloc web que vostè visita, essent el Responsable del tractament de les
dades personals de l’Usuari, per la qual cosa en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el
compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com la normativa sobre
Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa es facilita la següent
informació del tractament.
Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el
tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir
fent-la servir.

2. MENORS
Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats.
ALUSPORT BOTTLES, S.L., entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el
permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.
ALUSPORT BOTTLES, S.L. informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o
bloqueig a determinats continguts

3. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als nostres
butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb ALUSPORT BOTTLES, S.L.. No facilitar les dades
personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a
terme les sol·licituds realitzades per vostè, o subscriure’s als nostres butlletins.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES
Les dades que li sol·licitem a tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat
per la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens enviï o proporcioni a través d’aquests
formularis són certs, veritables i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o
apartat al que accedeixi, la informació que ens proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:
1. Les que indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte,
consulta o similar.
2. Per atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, fer comandes o encàrrecs o qualsevol tipus
de petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.
3. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc.
4. Per poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials.
5. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o
promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb
ALUSPORT BOTTLES, S.L.. Aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions
sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
6. Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de ALUSPORT BOTTLES, S.L. a les xarxes socials que enllacen a la nostra
web. Referent a això volem que conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes
xarxes socials, es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes xarxes socials. Pel que l’exercici de drets per part
de ALUSPORT BOTTLES, S.L. quedarà limitat a aquells que permeti la xarxa social, per la qual cosa recomanem que
abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa d’aquestes
xarxes.

5. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en
qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem
indicat anteriorment.
Les seves dades seran conservades el temps imprescindible per complir les finalitats per a les que es van recollir, així
com les obligacions legals oportunes. En el cas de acceptar l’enviament de comunicacions comercials per la nostra
part, no seran cancel·lades fins que no en demani la seva cancel·lació.
ALUSPORT BOTTLES, S.L., li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en
els casos legalment previstos i en el cas en què aquesta cessió es trobi emparada per la legislació, o bé sigui
imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les seves dades fora d’aquests
supòsits li sol·licitarem la seva autorització expressament.
No realitzem transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

6. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS
En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoritzat per
aquestes persones per facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull la
present política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els
atorga. En aquest sentit ALUSPORT BOTTLES, S.L., no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers
que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l’autorització anticipada i proporcionar la
informació necessària als interessats.

7. EXERCICI DE DRETS
En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social o al correu electrònic que figura a la
nostra web. Per exercir els Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació
o oposició al seu tractament haurà d’incloure fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti
identificar-li.
Els drets que pot exercir són els següents:
1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació o oposició al seu
tractament.
2. Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, si ho considera oportú.
3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: info@alusportbottles.eu
indicant en la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades a qualsevol moment sempre que
sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

8. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d’acceptació de la nostra “Política de Privadesa” i “ Avís Legal” i
l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis, vostè accepta expressament de forma lliure i inequívoca,
que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les condicions
sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per
part de ALUSPORT BOTTLES, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

9. MESURES DE SEGURETAT
ALUSPORT BOTTLES, S.L., ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la
seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos
no autoritzats. No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no
són segures al cent per cent.

10. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

ALUSPORT BOTTLES, S.L., pot alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es
produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin a les polítiques recollides en aquest document.
Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant
qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: info@alusportbottles.eu o en les adreces i telèfons de
contacte que figuren a la nostra web.